Zorginstellingen & ViaZorgcoach

Via Zorgcoach wijst zorginstellingen de weg in het landschap van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Er kan hulp geboden worden bij het vertalen van geldende wet-, en regelgeving naar de uitvoering op de werkvloer.

Via Zorgcoach stimuleert verpleegkundigen en verzorgenden om te reflecteren op hun werkzaamheden zodat zij hun cliënten de weg naar passende zorg weten te wijzen.

zorginstellingen

Afhankelijk van ambitie en het gewenste effect kunnen zorginstellingen de diensten van Via Zorgcoach inzetten voor:

organisatieontwikkeling:

  • Het vertalen van de zorgvisie van een organisatie in  onder andere nieuwbouwprojecten.
  • Het gezamenlijk zoeken naar dat wat waarde toevoegt voor bewoners, cliënten en patiënten.

kennisverdieping:

  • Alles wat komt kijken bij zorginkoop op gebied van Wlz en Zvw.
  • Het kwaliteitssysteem PREZO (HZ en VVT).

operationele ondersteuning:

  • het indiceren van wijkzorg en palliatieve zorg gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.
  • Het classificeren van zorg m.b.v. het Omahasystem.
  • Het geven van (wijk)voorlichting over veel voorkomende ziektebeelden of problematiek.
  • Het geven van (wijk)voorlichting over hulpmiddelen, valpreventie, veilig thuiswonen of mantelzorgondersteuning.
  • Het in kaart brengen van de zelf- en samenredzaamheid in bepaalde wijken.

Via Zorgcoach is opgeleid Verplegingswetenschapper

In de ‘karakteristiek verplegingswetenschapper’ worden de mogelijkheden en rollen van de verplegingswetenschapper weergegeven. De Karakteristiek van de Verplegingswetenschapper is als digitaal document verkrijgbaar op www.alumnivw.nl

meer over wie Via Zorgcoach is vind u hier: maak kennis met via zorgcoach

contact: info@viazorgcoach.nl