U heeft zorg nodig? Blijf in de regie!

Hoe weet u welke mogelijkheden er voor u zijn wanneer u zorg nodig heeft? Blijf in de regie door zorg en begeleiding te organiseren die bij u past. ViaZorgcoach kan u daarbij helpen.

Het aanbod van zorg is groot. De weg binnen de zorg  is niet altijd even gemakkelijk te vinden. En wanneer u de weg vindt dan past deze niet altijd bij uw persoonlijke omstandigheden. Het beschikbare aanbod van de zorgaanbieders of de zorgverzekeraars bepalen welke zorg u wanneer en van wie ontvangt.

Blijf in de regie!

Binnen Via Zorgcoach bouwen we de zorgketen op rondom u als patiënt.
Het ontvangen van de juiste informatie is van belang om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Bij Via Zorgcoach kunt u terecht voor tips en advies hoe u die zorg kunt vinden en ontvangen die bij u past. Zodat u geholpen wordt met het maken van de voor u juiste keuzes op het juiste moment. Zodat u verzekerd bent van passende zorg. 

Door actief te sturen op samenwerking tussen u als patiënt, uw zorgverleners en uw netwerk, wordt onnodige zorg voorkomen.  Deze op maat begeleiding zorgt er voor dat u degene bent die de regie voert.

Mantelzorg “ontzorgen”

Wanneer u ‘patiënt’ wordt heeft u over het algemeen meer hulp nodig van uw familie, vrienden en uw buren. Het is heel fijn wanneer u een beroep kunt doen op deze hulp zonder dat u zich daarbij zorgen hoeft te gaan maken over het welzijn en de welwillendheid van deze personen.  Door kennis overdracht, het op gang brengen van  gesprekken over de benodigde en gewenste zorg en door  inzet van technologie  helpt ViaZorgcoach u, om naast patiënt ook gewoon nog uzelf te kunnen blijven in contact met uw relaties. Ook uw mantelzorgers worden door ViaZorgcoach begeleidt en ontlast door overdracht van kennis en door hen te assisteren bij de inzet van vrijwilligers en betaalde diensten op de juiste momenten.

Wat doet ViaZorgcoach voor u

ViaZorgcoach begeleid u bij het (leren) omgaan met een ziekte of aandoening.  

ViaZorgcoach verzorgt indicatiestelling voor wijkzorg, begeleiding bij bezoek aan arts/ ziekenhuis, afspraakbeheer en -coördinatie.

Wanneer u zorg nodig heeft wijst ViaZorgcoach u de weg naar passende zorg, op het juiste moment. Wij gaan hierbij altijd in op uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Dat maakt dat het advies wat u ontvangt exclusief van toepassing is op uw persoonlijke omstandigheden. En vanzelfsprekend begeleidt Via Zorgcoach u vervolgens op de ingeslagen weg. Het streven is daarbij om u te helpen om nadelige gevolgen van uw ziekte/beperking te minimaliseren of beter te kunnen hanteren. En om u en/of uw mantelzorger de regie (weer) in handen te geven. 

Maak kennis met uw Via Zorgcoach