Tarieven en vergoedingen

De tarieven van ViaZorgcoach zijn gebaseerd op de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit jaarlijks vaststelt.

Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders. In het contract maken zij afspraken over de vergoedingen aan zorgaanbieders (gecontracteerde zorg). In de situatie waarin zorgaanbieder en verzekeraar geen contract met elkaar hebben is sprake van ongecontracteerde zorg. Bij ongecontracteerde zorg wordt een door de verzekeraar vastgesteld bedrag vergoed.

ViaZorgcoach biedt voornamelijk niet gecontracteerde zorg, dat wil zeggen dat er geen contract tussen de diverse zorgverzekeraars en ViaZorgcoach is. 

Dit is een bewuste keuze. De zorg van ViaZorgcoach kan namelijk niet voldoen aan de eis van de zorgverzekeraar om u 7×24 uur van de noodzakelijke zorg te voorzien. 

ViaZorgcoach zorgt er samen met u voor dat er een zorgplan wordt beschreven en dat dit plan wordt vastgelegd in een patiëntendossier. Dit zorgplan bevat de doelen en de gewenste resultaten in relatie tot de behoefte aan zorg in uw situatie. Met dit zorgplan wordt u verder begeleid naar een aanbieder die u deze zorg 7x24uur kan garanderen. Daarbij blijft ViaZorgcoach samen met u en uw hulpverleners zorgen voor het evalueren van uw zorg, het aanpassen van uw zorgplan wanneer nodig en voor de coördinatie van de zorg.

Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u vinden welk bedrag uw verzekeraar aan u vergoedt voor niet gecontracteerd Advies Instructie en Voorlichting (AIV) en verpleegkundige zorg.

Het tarief wat ViaZorgcoach aan u in rekening brengt is € 70,00 per uur.

Wanneer uw zorgverzekeraar minder dan 60% van het NZA-tarief vergoedt (in 2019 € 88,17 voor AIV en € 72,25 voor verpleging) is het tarief onderhandelbaar.