Kennismaking met Via Zorgcoach

Sinds 1991 ben ik werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg.  Gedurende deze tijd heb ik de zorg enorm zien veranderen.

En ondanks alle veranderingen heb ik ervaren dat er 1 ding onveranderd bleef. Wanneer mensen zorg nodig hebben dan zorgt dat er voor dat zij veel aan hun hoofd hebben. Of het nu gaat om het organiseren van zorg voor zichzelf of zorg voor iemand die hen dierbaar is, het vraagt veel van mensen.

En tijdens al die zorgen zitten mensen niet te wachten op zorgen om de zorg. Het is fijn om te weten waar je moet zijn, waar je aan toe bent en hoe je dingen kunt organiseren en regelen.

Die wetenschap samen met mijn gedrevenheid om mensen werkelijk te kunnen helpen bij het vinden van de weg in de zorg, hebben geleid tot de oprichting van ViaZorgcoach.

Wie Via Zorgcoach is:

Mijn naam is Milanda Koopman.

Na mijn opleiding tot wijkverpleegkundige ben ik steeds blijven leren. Ik heb een opleiding tot manager in de gezondheidszorg gedaan en ik ben afgestudeerd verplegingswetenschapper. Omdat ik leren leuk vind heb ik tussen de verschillende opleidingen door altijd cursussen gevolgd. Soms zorg gerelateerd zoals een cursus financiering in de zorg. Soms op hele andere gebieden zoals het behalen van een vaarbewijs, leren fotograferen en Spaans leren spreken.

Ik ben werkzaam geweest als  wijkverpleegkundige, manager van zorgcentra, projectleider kleinschalige nieuwbouw en beleidsadviseur binnen de hospicezorg. In al die functies zat 1 gemene deler namelijk mijn drive om ervoor te zorgen dat patiënten zich gehoord, gezien en veilig kunnen voelen.

Ik word enthousiast van het werkelijk kunnen helpen van mensen. Ik houd ervan om helderheid te kunnen geven in situaties die op het eerste gezicht niet zo helder zijn. En boven alles houd ik ervan om mijn verpleegkundige kennis te delen met anderen. Dat doe ik niet alleen door er over te vertellen. Dat doe ik ook door deze kennis te gebruiken om iemand te ondersteunen bij het vinden van de weg naar passende zorg.

De naam Via Zorgcoach

De naam Via Zorgcoach is geboren uit de letters V I A van Verpleegkundig Inspireren & Adviseren. In het Latijns staat Via voor weg en omdat het mijn ambitie is om mensen te coachen op hun weg naar zorg die bij hen past  werd het Via Zorgcoach.

Artikel op V&VN: Indiceren in de wijk; de uitdagingen van een ZZP’er. 

Specialisaties:

Mijn specialisaties zijn ‘methodisch werken’, het ‘classificatiesysteem Omaha System’ en ‘procesbegeleiding intercollegiale toetsing’.

Samen met van Sanne van der Ent heb ik in januari 2020 de Wijkzorg Academie opgericht. De Wijkzorg Academie helpt  individuele zorgverleners om te reflecteren op hun handelen. dit doen wij door het organiseren van intercollegiale toetsing volgens de systematiek van het V&VN project Intercollegiale Toetsing.
De ervaring leert dat het organiseren van intercollegiale toetsing door de (wijk)verpleegkundigen/verzorgenden zelf vaak uitmondt in een uurtje gezellig met elkaar ervaringen uitwisselen. Dit in tegenstelling tot een intercollegiale toetsing onder begeleiding van een ervaren procesbegeleider, die aantoonbare winst weet te behalen uit de intercollegiale toetsing.

Verder begeleid ik zowel intra-, als extramuraal bij het handen en voeten geven aan methodisch werken en geef ik les in het gebruik van het classificatiesysteem OmahaSystem.

Aanbevelingen van leerlingen m.b.t. les OmahaSystem:

Wij hebben jouw lesvorm als positief ervaren met name omdat er structuur in zat. Er was een opening, een doel en een einde. Het was een informatieve en interactieve les vorm waarbij je de hele groep betrok en ook de aandacht wist te houden. Ook door het peilen van het niveau aan het begin kon je hier goed op inspelen.

Fijn dat je de praktijk zo goed kent en dat je mij helpt die aan de theorie te koppelen“.

Klachtenregeling

Aangesloten bij de Geschilleninstantie van De Zorgprofessional:  geschilleninstantie.dezorgprofessional.nl

Klachtenfolder

Kwaliteitskeurmerk

ViaZorgcoach voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen zoals gesteld  door het Kiwa Keurmerk ZZP’ers in de Zorg.Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Omdat iedere markt specifieke expertise vereist heeft Kiwa dit op marktsector gegroepeerd.

Kwaliteitsregister V&VN:

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V.

registratienummer: 276941 (inzage op aanvraag).

Lidmaatschap:

Basislidmaatschap V&VN
Afdelingslidmaatschappen:     V&VN Palliatieve Zorg;      V&VN Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid;      V&VN Wetenschap in Praktijk